Ce mănâncă Emil Boc?

vineri, 9 aprilie 2010

Citate din Emil Boc:

"Recenta hotărâre a Comitetului politic Executiv al CC al PCR privind majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenţilor şi elevilor, inclusiv celor din şcolile profesionale, a generat în inimile întregului tineret studios din patria noastră cele mai alese sentimente de stimă şi profundă recunoştinţă faţă de această nouă şi grăitoare dovadă a grijii şi preocupării susţinute ale secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, faţă de crearea unor tot mai bune condiţii de viaţă şi învăţătură tineretului. Eu însumi, ca student la Filosofie, am înţeles că învăţămîntul, ştiinţa şi cultura sunt concepute în România socialistă ca factori activi ai dezvoltării, că formarea noastră ca oameni ai societăţii socialiste şi comuniste de mâine este un proces complex, revoluţionar, care ne obligă nu numai la însuşirea la cote înalte a profesiunii, ci şi la însuşirea concepţiei filosofice despre lume şi viaţă a partidului nostru, formarea unei conştiinţe şi atitudini cetăţeneşti înaintate în rândul tineretului.”
Emil Boc, student Filosofie, anul IV, Făclia 1989
Sursa: Foaia Transilvană

“Acum, când întregul popor se pregăteşte să întâmpine prin fapte de muncă marele eveniment din viaţa partidului, unitatea tuturor cetăţenilor ţării reliefează înalta răspundere ce ne revine fiecăruia în parte faţă de destinul nostru revoluţionar. în acest climat de profundă angajare şi răspundere, nu vom precupeţi niciun efort pentru a ne putea onora cu cinste de nobilele misiuni ce ne revin, pentru a întâmpina Conferinţa Naţională a partidului cu bogate şi frumoase rezultate, alături de angajamentul solemn al participării noastre. Latura politico-ideologică are menirea să creeze în rândul studenţilor atmosfera înţelegerii profunde a dimensiunii politicii partidului şi a statului nostru.”
Emil Boc, student Filosofie, anul II, Făclia 1987
Sursa: Ziua de Cluj

"În 1989 aveam 23 de ani, eram student şi nu am deţinut nici o funcţie în structurile de conducere ale tineretului comunist, care să fie vizată de legea lustraţiei astfel încât aplicarea acesteia să-mi creeze o problemă, aşa cum încearcă unii să acrediteze. Nu am deţinut niciodată nici un fel de funcţie de conducere la nivelul UTC în judeţul Cluj şi nici pe cea de preşedinte al Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România (UASCR), filiala Cluj, aşa cum incorect s-a afirmat în presă."
Sursa: comunicat de presă Emil Boc

Potrivit lui Mihail Bumbeş, cercetător la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Boc a fost preşedinte al Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, filiala Cluj, între anii 1987 şi 1989. "Există un document care arată clar că a fost vicepreşedinte pe Universitatea Babeş-Bolyai al UTC şi apoi a ajuns chiar preşedinte", a declarat Bumbeş pentru Ziua de Cluj.

Sigur, nu pot da răspunsul la întrebarea din titlu în termeni publicabili. Dar nu este greu de ghicit. Un personaj discutabil aflat în fruntea guvernului României, care se dedă la felurite giumbuşlucuri: coseşte, taie coajă de copaci, dă cărţi de vizită oaspeţilor străini ca ultimul buticar şi multe altele. Mai mult decât atât, este o paiaţă trasă de sfori de păpuşarul pe care îl recunoaşte drept mentor. Şi mai mult decât atât: este modelul suveran de încasator. Nu cred că există alt personaj pe lumea asta capabil să încaseze fără să scrâşnească atâtea scuipaturi şi şuturi.

Read more...

Cum a confiscat Emil Boc realitatea

miercuri, 7 aprilie 2010

Read more...

Paşte Fericit!

duminică, 4 aprilie 2010

Read more...

Teo Trandafir, prinţesa Berceniului, şi manelele

vineri, 2 aprilie 2010via Ciutacu

Read more...

  ©2008 Design Cumulus de Ourblogtemplates.com

Sus